skip to Main Content

HANS CLAUSSEN AS overtar aktiviteten til SVAS KJEMI AS

Det er inngått avtale mellom SVAS KJEMI AS og HANS CLAUSSEN AS omoverføring av markedsaktivitetene.

HANS CLAUSSEN AS vil fra 1. september 2020 overta og videreføre alle markeds- og salgsaktiviteter fra SVAS KJEMI AS. Dette innbefatter produkter fra ebalta Kunststoff, CHT-Beitlich, Kern og Kömmerling Chemie.

SVAS KJEMI AS ble etablert i januar 1995 av Svein Arild Stanger for å betjene norsk industri med råvarer og produkter til framstilling av glassfiberarmerte produkter, prototyper, modeller og former, samt til framstilling av støpte produkter i små serier (0-serie). Sortimentet, såkalte kjemisk-/tekniske produkter, baserer seg hovedsakelig på kjemigruppene: epoksy, polyuretaner og silikoner.

Svein Arild Stanger blir fra 1. september ansatt i HANS CLAUSSEN AS for å videreføre drift og overføre kunnskap og kompetanse. Lageret i Fetsund flyttes til HANS CLAUSSEN AS sitt lager på Vøyenenga.

Ved å utvide sortimentet med produkter fra SVAS KJEMI AS vil HANS CLAUSSEN AS bli en totalleverandør innen markedet råvarer og produkter til framstilling av fibermaterialer innen glass- og karbonfiber, prototyper og former basert på polyuretan- og epoksysystemer, samt framstilling av modeller og former basert på et stort utvalg av modellplater.

HANS CLAUSSEN AS får gjennom overtakelsen tilført både kompetanse og produktportefølje som vil komplettere selskapet. Vi har mange felleskunder med SVAS KJEMI, men får også tilført spennende kunder som er nye for oss. Dette er en god match og vi har kjent til SVAS lenge og har i årenes løp anbefalt mange om å ta kontakt med SVAS når vi ikke har kunnet hjelpe.

Spørsmål eller kommentarer til overtakelsen kan gjerne rettes til:

Svein A. Stanger (930 840 92) eller Jonas Claussen (905 530 92)

 

 

Back To Top