skip to Main Content

Blitt stolt medlem av NCMT

NCMT er en internasjonal næringsklynge som jobber for utvikling av innovative, markedsrettede og bærekraftige materialløsninger innen polymer og kompositt.

Hans Claussen AS er nå medlem av Norwegian Center for Material Technology

NCMT er en internasjonal næringsklynge som jobber for utvikling av innovative, markedsrettede og bærekraftige materialløsninger innen polymer og kompositt.

Lese artikkelen eller mer om NCTM HER

NCMT

Generasjonsbedrift om samarbeid, bærekraft og markedsmuligheter

1. Navn og stilling

Jonas Claussen / Daglig leder og 4. generasjon eier

2. Hva jobber din bedrift med?

Jonas Claussen foran Geltint-maskinen.

Hans Claussen AS distribuerer primært råstoff og produksjonsmateriell til komposittindustri og råstoff og maskiner til plastbearbeidende industri i N

orge. Vi har 3 lagerlokasjoner i Norge, men leverer også direkte fra våre produsenter.

3. Hva tror du den forventede merverdien blir for din bedrift i klynga?

Det vil bidra til å heve vår kompetanse og kunnskap. Ulike aktører har ulik bakgrunn og erfaring. Å samle disse gir dynamikk og kompetanseoverføring. Jeg tror deltakelsen vil føre til et enda større fokus på bærekraft i daglige gjøremål og valg vi tar. Generelt er vi interessert i økt bruk av polymerer og kompositt fordi det er bærekraftig og samfunnsnyttig, men også fordi vi lever av salg og det gir oss et større marked som vi selvfølgelig har en ambisjon om å ta en bit av.

4. Hva vil andre NCMT-medlemsbedrifter få tilført fra din bedrift?

Vi har lang fartstid både i polymer og kompositt. Vi representerer solide aktører som bruker store ressurser på innovasjon og produktutvikling for å skape bærekraftige materialer for fremtiden. Vi gjør mye innen resirkulerte materialer og kan tilføre kompetanse på dette området. På laget har vi mye materialfaglig kompetanse. Vi har til enhver tid et omfattende produktsortiment på lager i Norge og kan bidra med varer og testing hos produsenter og samarbeidspartnere.

5. Hvordan kan NCMT-klynga og polymer- og komposittbransjen være med på å bidra til bærekraft?

Vekt, styrke, levetid og gjenvinning er vel viktige nøkkelord. Her er det mye klynga kan bidra med for å finne fremtidige løsninger. Klynga kan også bidra til å øke kunnskap om kompositter og polymerer generelt i samfunnet og dermed bidra til økt bruk og dermed bærekraft.

6. Hvordan mener du at polymer- og komposittmaterialer passer inn i en sirkulær økonomi?

Gjenvinning er i startfasen. Her finnes mange muligheter. Mange produsenter er bevisst sin rolle som ansvarlig for sine råvarer og hva som skjer i hele livsløpet. Våre løsninger, både de vi kjenner og de som vil utvikles, passer absolutt inn. Som eksempel har Scott Bader som er en av våre viktigste leverandører definert en 2036 visjon hvor sirkulær økonomi og miljø er helt sentrale punkter.

7. Beskriv prosjekter bedriften deltar i som har bærekraft og sirkularitet som fokus.

Til nå har mye vært å erstatte med resirkulerte råvarer eller erstatte med «grønnere»  produkter eller løsninger. Det er morsomt å se at vi gjennom leveranser av resirkulerte materialer gir nytt liv i råvarene som jo gir nye produkter med gode tekniske egenskaper og lang levetid.

Back To Top