skip to Main Content

Historien

Mye har skjedd siden HANS CLAUSSEN etablerte sitt handelsselskap i Bergen i 1889. For oss er det viktig at HANS CLAUSSEN etablerte et selskap i Oslo i 1914, for det er i grunnen der vi stammer fra. I mange år var drev HANS CLAUSSEN 2 selskaper med samme navn, men beliggende 500km fra hverandre. Det var matvarer, drikkevarer, tekstiler, fargestoffer, ulike råvarer, maskiner og mye mer. Selskapene drev stort sett med det samme, men med geografisk arbeidsfordeling.  Hans overlot ansvaret til Hans Egil, som overlot ansvaret til Hans Bjørn og Per Egil. I dager er det sønnen til Per Egil som driver HANS CLAUSSEN AS – han heter Jonas og selskapet holder hus på Vøyenenga. Fra 2015 har selskapet hatt egen nettbutikk, kompoistthuset.no  Dagens fokus er komposittindustri og termoplast industri.

Back To Top