skip to Main Content

Grønne alternativer

Sammenhengen mellom tilbud og etterspørsel er drivkraften i handel mellom to parter, men hva om man ikke helt vet hva som tilbys? Om man ikke er klar over enkelte produkters fordeler og fotavtrykk satt opp mot andre, og dermed ikke etterspør det som finnes? Da er det greit å ha noen som tenker sånn som Hans Claussen AS og de som jobber der, for der får du hjelp til å finne de beste og mest bærekraftige løsningene – også de du kanskje ikke visste at fantes enda!

Bredt utvalg

I løpet av årene har Hans Claussen AS har etablert seg som en ledende råvareleverandør til kompositt- og plastindustrien i Norge, og det er flere grunner til at de er et godt valg for deg og din virksomhet. En av disse er selskapets brede utvalg av bærekraftige materialer. Det omfattende sortiment av miljøvennlige råvarer for komposittindustrien inkluderer blant annet:

  • PET-kjernemateriale av resirkulerte flasker som reduserer avfall og fremmer gjenbruk.
  • BIO-epoxy som inneholder 40-60% sertifisert biobasert system, noe som reduserer bruken av petrokjemiske ressurser.
  • BIO-polyester som er laget av 30% avfallsprodukter fra næringsmiddelindustrien og bidrar sterkt til en sirkulær økonomi.
  • ECO-gel, null-styren og lav-styren gelcoat.
  • PVC-kjerner produsert med grønn energi som benytter bærekraftige råvarer og fornybare energikilder i produksjonen.
  • Naturfiber (f.eks. hamp) som i all hovedsak er fornybare materialer sydd og vevd for komposittbruk.
  • Naturkork til kjerne- og avstandsmateriale.

«Vi har valgt å sette oss et tydelig mål om å tilby innovative løsninger med høy kvalitet,» forteller daglig leder Jonas Claussen og trekker frem at dagens produktportefølje er designet for å møte de strengeste kravene innen kompositt- og plastbearbeidende industri, inkludert også resirkulert karbonfiber, resirkulerte commodity termoplaster som PP og PE og resirkulerte tekniske plastcompounder (PA6, PA66, PC/ABS m.fl.). Alle plastbedrifter kan og bør gå inn på www.materialsmart.se og finne ut klimaavtrykk på råvarer de bruker i dag og simulere alternative valg av råvarer. Det er et enkelt og tilgjengelig verktøy. «Vi har satt oss et klart og ambisiøst mål om å bli ISO 14000-sertifiserte i løpet av 2025. Dette sertifiseringssystemet er en internasjonalt anerkjent standard for miljøstyring, noe som vi håper vil tydeliggjøre vår forpliktelse til bærekraft overfor både kunder og leverandører.»

Med bærekraft på agendaen

Jonas og resten av selskapet praktiserer det de prediker. De siste årene har de bidratt til at solcelleprosjekt hos sin partner Kelteks i Kroatia har blitt realisert gjennom et forpliktende samarbeid om å markedsføre og tilby fiberprodukter som er produsert med grønnere energi. I forlengelsen av dette arbeidet har de også installert solceller og billadere på eget kontorbygg. Målet med dette er selvsagt å redusere det totale karbonfotavtrykket i hele verdikjeden.

«Vi legger alltid stor vekt på samarbeid med kundene for å finne de beste løsningene,» forklarer Jonas. «Vi bruker derfor mye tid og ressurser på å hjelpe kunder som ønsker det med å navigere i det komplekse markedet og utvalget vi har i dag, for vi ønsker at alle skal kunne ta informerte valg som gagner både økonomien og miljøet.»

Kunnskap og veiledning

Selv om bare et fåtall leverandører har EPD (Environmental Product Declaration) helt på plass, jobber Hans Claussen AS aktivt for å få dette implementert. EPD-er er viktige for å dokumentere miljøprofilen til produktene, og deres engasjement i denne prosessen viser deres langsiktige forpliktelse til transparens og bærekraft. EPD er en miljødeklarasjon som dokumenterer miljøprofilen til et produkt gjennom hele dets livssyklus. Fraværet av EPD kan gjøre det vanskeligere å dokumentere de miljømessige fordelene ved produktene, noe som igjen kan påvirke etterspørselen fra kunder som har strenge krav til dokumentasjon av bærekraft.

Jonas Claussen erkjenner utfordringsbildet. «Vi jobber aktivt med våre leverandører for å få på plass EPD-er. Det er en viktig del av vår strategi for å kunne møte de stadig strengere kravene fra våre kunder, spesielt når de konkurrerer i offentlige anbud hvor miljøkravene er høye. Vi er overbeviste om at dette vil bidra til en økt etterspørsel etter våre grønne produkter når vi kan tilby fullverdig dokumentasjon. Vi er et veldig godt valg som råvareleverandør til kompositt- og plastindustrien på grunn av vårt brede utvalg av bærekraftige materialer, innovative og kvalitetsfokuserte produkter, solide produsenter i ryggen, vårt sterke bærekraftsengasjement, praktiske tiltak for miljøvennlighet, gode kundeservice, og dedikasjon til å oppnå EPD-er for full miljødokumentasjon. Vi skal ikke bare leverer råvarer, vi skal også bidrar til en grønnere fremtid.»

 

Back To Top