skip to Main Content

Plast- og komposittkonferansen 14.-15. september på Gjøvik.

HANS CLAUSSEN AS er medlem av NCMT som arrangerer Plast- og komposittkonferansen 14.-15. september på Gjøvik.

Dette er den største møteplassen for den norske plast- og komposittindustrien, og samler hele verdikjeden; råvarer, testing, forskning, produksjon, avfallshåndtering og resirkulering og mer til.

Konferansen samler over 30 foredragsholdere, og det blir også paneldiskusjoner, regionale prosjektverksteder, festmiddag og mye tid til nettverksbygging.

Programmet er bredt og dekker både ulike materialer og bransjer. Under ser du et lite utvalg:

  • Miljøstiftelsen Zero, Elin Hansen – Klima og miljø som premiss for utvikling
  • Kongsberg Automotive, Tonje Sivesindtajet – Masseproduksjon av termoplast til tungtransportmarkedet.
  • Norsk Industri, Knut Erik Steen – Leveransemodeller for havvind
  • Gjenkraft, Simon Loginov – Resirkulering av vindmølleblad og kompositt i Norge
  • Sparebanken S&F, Arne Sæterbakken – Hvordan den globale økonomien og utfordringene i det internasjonale markedet påvirker rammene til den norske industrien.
  • SINTEF Manufacturing, Jens Kjær Jørgensen – Skadekontrollerte kompositter. Drømmer og virkelighet – Erfaringer fra DACOMAT-prosjektet.
  • Universitetet i Tromsø, Hanne Risan Johnsen – Prosjektet Dsolve: Nedbrytbare produkter i hav- og fiskerinæringen
  • Norske Skog, Hugo Harstad – Fremdriften med biokompositten CEBICO og Grønn Plattform-prosjekt.

Her finner du mer informasjon om konferansen

Her er en link til påmelding.

Vi håper å se deg på konferansen.

Back To Top