skip to Main Content

Krav til dokumentert opplæring, så vær oppmerksom dersom dere bruker polyuretan

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål

Fra 24. august 2023 er det nye restriksjoner og krav rundt bruk og håndtering av produkter som inneholder diisocyanate

Grunnlaget for restriksjonen er den påviste allergifremkallende effekten via hudkontakt (dermatitt) og innånding (astma).

Begrensningen (Forordning (EU) 2020/1149) stiller krav til bruk og markedsføring av diisocyanater som stoffer alene, som bestanddeler av andre stoffer, eller i blandinger for industriell og profesjonell bruk i konsentrasjoner høyere enn 0,1 vektprosent.

De nye kravene

Fra 24. august 2023 kan virksomheter der diisocyanater produseres, distribueres eller benyttes KUN dersom nødvendig opplæring av de ansatte er gitt – og dokumentert. Opplæringen av ansatte skal gjentas hvert 5. år.

Fra 24. februar 2022 ble alle berørte produkter merket og utstyrt med meldingen «Fra 24. august 2023 kreves det passende opplæring før industriell eller profesjonell bruk». Denne merknaden finner du på våre sikkerhetsdatablader. Alle våre sikkerhetsdatablad er søkbare på Eco-Online gjennom vårt HC-varenummer eller på produktnavn. Se https://hc-as.no/hms/

Produkter som typisk inneholder diisocyanate er herderen til polyuretan.

Hvordan vet du om du trenger opplæring og hvilken opplæring du trenger?

Du trenger opplæring hvis du produserer, distribuerer eller bruker diisocyanater i produksjon. Du vil vite om produkter du kjøper fra oss er berørt av dette dersom ovennevnte merknad vises på sikkerhetsdatabladet. Spør oss gjerne om dette.

Det er tre definerte opplæringsnivåer som dekker et bredt spekter av emner:

  • nivå I «kjemiske egenskaper av diisocyanater, yrkeseksponeringsgrenser»
  • Nivå II «håndtering av åpne blandinger ved romtemperatur».
  • Nivå III «sprøyting utenfor en sprøyteboks».

Produsentforeningen ISOPA/ALIPA har laget en nettbasert opplæringsportal hvor du kan finne rimelig og riktig opplæring for dine spesifikke applikasjoner. Kurs kan gjennomføres som e-læring, ansikt-til-ansikt-kurs eller hybridkurs for dine ansatte. Følgende lenke tar deg direkte til opplæringsportalen. https://www.safeusediisocyanates.eu/ Det finnes helt sikkert også andre tilbydere av kurs.

Kjøper du produkter fra oss eller andre som inneholder diisocyanater er det nødvendig å planlegge denne opplæringen for alle ansatte som har kontakt med materialet. Det er arbeidsgivers ansvar å gjennomføre opplæring og at den er gjennomført innen fristen 24. august 2023.

Lykke til!

 

Back To Top