skip to Main Content

HANS CLAUSSEN AS sertifisert etter ISO 9001

Vi må alltid forbedre oss og sertifisering etter ISO 9001 er en viktig brikke i den prosessen.

21. mars  2019 fikk HANS CLAUSSEN AS sertifikatet fra Kiwa som forteller at vi er sertifisert etter ISO 9001. Det er vi litt stolte over. Det har vært en fin prosess hvor vi har vurdert og analysert vår virksomhet fra A til Å og definert hvordan ulike oppgaver skal løses. Vi skal ikke bli byråkratiske, men vi skal bli litt bedre på alt vi gjør og tryggere i alle prosesser. Vi har vært i drift siden 1914 med røtter fra 1889, så vi har gjort mye riktig og må ha vært flinke til å endre oss under veis. Vårt fokus er å forbedre oss – og lære mest mulig av de feilene vi gjør – for feilfrie er vi ikke. Vi ønsker å være det beste alternativet for våre kunder.

At prosessen blir til et sertifikat er topp, men dette er et evigvarende arbeid  – for bedre kan vi alltid bli.

Back To Top