skip to Main Content

TCR Plastics

Vår partner i commodity plastråstoff

TCR leverer råmateriale til hele verden, blant annet til Hans Claussen AS.

I hovedsak henter vi PE, PP og PS fra TCR Plastics.

Back To Top