skip to Main Content

Magnum Venus Products

Fluid Movement and Production Solutions

MVP har høy kvalitet og stor bredde i sitt sortiment av produksjonsutstyr for komposittindustrien. Dette er velutprøvde og gode produkter. Sortimentet utgjør:

Dispenseranlegg for lim, Rulleanlegg, Gelcoat-anlegg, Chop-anlegg, RTM doseringsanlegg for RTM light, FlexMoulding og Fast flow RTM ligt.

MVP har også en egen avdeling for automatisering. Spør oss om automatiserte produksjonsløsninger.

Back To Top