Low & Bonar har et stort produktutvalg, og leverer materialer som brukes i produkter som muliggjør vår levemåte. Low & Bonar leverer mest Enka®kanaler til oss, og vi skal følgelig alltid ha 5- og 10 cm Enka®kanal på lager til enhver tid. Andre produkter fra Low & Bonar kan vi få tak i på etterspørsel.

Low & Bonar sin hjemmeside.