Masters of black with a touch of color.

Abbey Masterbatch Ltd er en stor produsent og leverandør av masterbatch, både svart, hvit og farger. Abbey Masterbatch lager også kravspesifikke masterbatcher.

Abbey Masterbatch sin hjemmeside.